Lista tarife decontate de Casa de Asigurari

LISTA TARIFELOR DECONTATE DE CASA ASIGURARILOR de SANATATE pentru ANALIZELE DE LABORATOR
 Investigatii paraclinice – analize de laborator Tarif decontat de Casa de Asigurari de Sanatate                     -lei –
Hematologie
1 2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2 2.6002 Numaratoare reticulocite 5,62
3 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4 2.6040 VSH *1) 2,63
5 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) 7,54
6 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) 7,88
7 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) 7,54
8 2.6101 Timp Quick  si INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9 2.6102 APTT 12,30
10 2.6103 Fibrinogenemie *1) 13,68
Biochimie – serica si urinara
11 2.1002 Proteine totale serice *1) 7,04
12 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,20
13 2.10063 Feritina serica*1) 40,00
14 2.1011 Uree serică*1) 5,86
15 2.1012 Acid uric seric*1) 5,86
16 2.1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17 2.1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18 2.1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20 2.10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21 2.10304 HDL colesterol*1) 8,19
22 2.10305 LDL colesterol*1) 7,69
23 2.10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24 2.10402 TGP*1) 5,86
25 2.10403 TGO*1) 5,83
26 2.10404 Creatinkinaza CK 10,00
27 2.10406 Gama GT*1) 7,99
28 2.10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29 2.10500 Sodiu seric *1) 10,00
30 2.10501 Potasiu seric *1) 11,00
31 2.10503 Calciu seric total*1) 5,37
32 2.10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33 2.10505 Magneziemie*1) 5,37
34 2.10506 Sideremie*1) 7,10
35 2.10507 Fosfor (fosfat seric)*9) 13,00
36 2.2600 Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) 9,34
37 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
38 2.2612 Microalbuminuria (albumina urinara) *8) 22,00
39 2.2622 Dozare glucoza urinara *1) 5,37
40 2.2623 Creatinina urinara *8) 8,00
Imunologie
41 2.2500 TSH*1) 20,50
42 2.2502 FT4*1) 20,83
43 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
44 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46 2.2514 Cortizol 27,87
47 2.2521 Testosteron 30,10
48 2.2522 Estradiol 23,82
49 2.2523 Progesteron 25,31
50 2.2525 Prolactina 25,31
51 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52 2.327092 Ag HBs *1) 31,15
53 2.327093 Anti HCV*1) 64,90
54 2.32710 Testare HIV la gravidă *1) 33,29
55 2.40000 ASLO*1) 11,48
56 2.40010 VDRL*1) sau RPR *1) 5,49
57 2.40013 Confirmare TPHA *4) 12,29
58 2.430011 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59 2.430012 Complement seric C3 10,84
60 2.40205 Complement seric C4 10,84
61 2.43010 IgG, seric 14,77
62 2.43011 IgA seric 14,77
63 2.43012 IgM seric 15,10
64 2.43014 IgE seric 14,29
65 2.40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66 2.43040 Factor rheumatoid*1) 9,34
67 2.43044 ATPO 39,00
68 2.43135 PSA *1) 23,07
69 2.43136 free PSA *6) 23,61
Microbiologie
Exsudat faringian
70 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
71 2.50102 Examen fungic exudat faringian-examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
Examen urină
72 2.3100 Urocultură *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana 15,29
Examene materii fecale
73 2.3062 Coprocultura *1) Examen micropscopic nativ si colorat,  cultura si identificare bacteriana 15,29
74 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
75 2.5100 Examen coproparazitologic *1) 12,46
76 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene din secreţii vaginale
77 2.3074 Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15,29
78 2.50114 Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
Examene din secreţii uretrale
79 2.3080 Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15,29
80 2.50115 Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
Examene din secreţii  otice
81 2.3050 Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) 15,29
82 2.50119 Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) 15,29
Examene din secreţii nazale
83 2.3022 Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
84 2.50103 Examen fungic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) 15,29
Examene din secreţii  conjunctivale
85 2.3040 Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
86 2.50110 Examen fungic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) 15,29
Examene din colectie purulenta
87 2.5032 Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) 15,29
88 2.50120_2 Examen fungic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) 15,29
Testarea sensibilitatii la substant antimicrobiene si antifungice
89 2.313 Antibiograma *5) 12,23
90 2.502 Antifungigrama *5) 14,55
Examinări histopatologice si citologice
91 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri)*7) 130,00
92 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri)*7) 250,00
93 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri)*7) 160,00
94 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri)*7) 280,00
95 29030 Teste imunohistochimice*) 200 lei/set
96 29022 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină (1-3blocuri) 100,00
97 29160 Examen citologic cervici-vaginal Babes-Papanicolau*1) 40,00
98 29025 Citodiagnostic lichid de punctie 80,00
NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.